Menu
menu

Zbiór codziennych fotografii wykonywanych w latach 2011-2013. Impulsem do stworzenia publikacji była chęć podsumowania pewnego okresu czasu. Dzięki temu stworzyłem nową, pustą przestrzeń którą mogłem swobodnie wypełniać kolejnymi pomysłami.

https://youtu.be/xRcXz4nBO0c