Fotografie Kamila Cichonia

Podsumowanie fotograficznych „notatek” wykonanych do 2013r.