Fotografie Kamila Cichonia – publikacja

Podsumowanie fotograficznych „notatek” do 2013r. formie publikacji o nakładzie 30 egzemplarzy.